Lantionpohjan lihasten vahvistaminen hengityksen avulla

Lantionpohjan vahvistaminen hengityksen avulla

Pallea on meidän päähengityslihas ja se toimii yhteistyössä lantionpohjan kanssa. Voisi sanoa, että pallea toimii moottorina lantionpohjalle. Kun hengitetään sisään, pallea ja lantionpohja laskeutuvat alaspäin. Samalla rintakehän kuuluisi laajentua. Päinvastoin, kun hengitetään ulos, pallea ja lantionpohja nousevat ylöspäin. Usein törmään asiakastilanteissa siihen, että hengitys on pinnallista eikä palleaa käytetä hengittämiseen niin kuin sitä pitäisi käyttää. Hengitysharjoittelu voi tuntua tylsältä, mutta näinkin helpolla ja yksinkertaisella asialla voit saada lantionpohjan ja keskivartalon syvän tuen toimimaan siten kuin sen kuuluisi toimia.

Palleahengitys:

  • Auttaa säätelemään vatsaontelon sisäistä painetta, mikä vaikuttaa esimerkiksi
    erkauman kuntoutumiseen, ponnistusvirtsankarkailuun ja laskeumaan
  • Vähentää stressihormoneita, kun parasympaattinen hermosto aktivoituu
  • Edistää palautumista ja kudosten parantumista hapen lisääntymisen kautta
  • Rentouttaa lonkankoukistajia, kylkiä ja selkää sekä aktivoi lantionpohjaa ja
    vatsaa
  • Vahvistaa luonnollisesti sekä lantionpohjan että vatsan lihaksia

Pallean heikon toiminnan taustalla on usein raskaus tai huono ryhti, jolloin kylkiluut ja pallea ovat jumissa sisäänhengitysasennossa. Silloin hengitys ja koko keskivartalo eivät pääse toimimaan kunnolla. Kun kehon asento muuttuu optimaalisemmaksi, pallean on helpompi toimia, vatsalihasten pituus paranee ja lantionpohjaan ei suuntaudu liiallista painetta. Naisilla, joilla on virtsankarkailua, laskeumaoireita tai taustalla raskaus, on usein heikentynyt yhteys syvään poikittaiseen vatsalihakseen. Tällöin tarvitsee rentouttaa ylävatsaa ja lähteä hakemaan yhteyttä alavatsaan ja lantionpohjaan.

Hengitysharjoitteet eri asennoissa ovat hyviä tapoja etsiä yhteyttä palleaan. Palleahengityksen tunnistamiseksi voi asettaa omat kädet
kylkiluiden sivuille ja tunnustella laajenevatko kylkiluut sisäänhengityksellä. Myös vatsa saa pullistua hieman sisäänhengityksen aikana. Uloshengityksellä vatsa saa vastaavasti hieman tiivistyä. Uloshengityksellä kannattaa tarkkailla, ettei vatsa lähde pullistumaan. Hengitysharjoitteisiin voi pikkuhiljaa lisätä lantionpohjan ja vatsanseinämän vahvistavia harjoitteita. Pallean toimintaa voi edistää myös selkälihasten venyttelyt sekä pallean ja vinojen vatsalihasten rentouttaminen.

Videolla on palleahengitysharjoituksia eri asennoissa. Hengitysharjoituksia voi tehdä muutamia minuutteja kerrallaan ja mm. synnytyksen jälkeen niitä kannattaa tehdä päivittäin.

Tilaa myös ILMAINEN Lantionpohjan lempeä jumppa, jossa on lisää syvän tuen harjoitteita edesauttamaan palautumistasi.