Vatsalihasten erkauma -onko senteillä merkitystä?

Vatsalihasten erkauman kuntoutus.

Suorien vatsalihasten välissä on jännesauma, linea alba. Se kiinnittää vatsalihakset toisiinsa ja toimii voimansiirtäjänä kehon oikean ja vasemman puolen sekä ylä- ja alavartalon välillä. Raskauden aikana vatsalihasten erkaantuminen ja jännesauman venyminen on täysin luonnollinen asia ja se tulee jokaiselle viimeistään raskauden viimeisellä kolmanneksella.  Synnytyksen jälkeen vatsalihakset lähtevät palautumaan spontaanisti ja tätä palautumista tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana synnytyksestä. Nopeinta palautuminen on kahden ensimmäisen kuukauden aikana synnytyksestä. Suurimmalla osalla äideistä erkauma palautuu spontaanisti ihan itsestään, mutta kaikilla ei.

Jännesauman venyessä se ei siis enää pidä vatsalihasten reunoja lähellä toisiaan. Normaalisti jännesauman leveys on n.2cm. Variaatiota esiintyy ja jännesauman leveys onkin hyvin yksilöllistä eli vatsalihasten erkaumasta ei ole kyse, jos vatsalihasten väliin mahtuu 2 sormea. Tätä suurempi leveys voi viitata senttimääräisesti erkaumaan, mutta nykytiedon valossa senttimäärää PALJON tärkeämpi asia on jännittyykö jännesauma keskivartaloa kuormittavien liikkeiden aikana. Jännesauman tehtävä on voimansiirto ja mikäli jännesauma ei ole jäntevä, ei vatsan syvä tuki aktivoidu, voimansiirrossa on puutteita ja tämä voi aiheuttaa esim. selkäongelmia.

Jos siis esimerkiksi vatsarutistus -liikkeen aikana jännesaumaa tunnustellessasi huomaat, että pystyt työntämään sormiasi jännesauman läpi vatsaonteloa kohti, viittaa se puutteelliseen poikittaiseen vatsalihaksen aktivaatioon. Jännesauma on ohut eikä vielä kykene saavuttamaan jännitettä. Tällöin jännesauma ei voi toimia optimaalisesti voimansiirtäjänä. Tämä voi tapahtua vaikka vatsalihakset olisivat fyysisesti hyvin lähellä toisiaan eikä varsinaisesti olisi kyse senttimääräisestä erkaumasta. Ja toisaalta usein on myös päinvastoin eli jännesauma voi olla vaikka 4cm leveä, mutta jos syvä tuki toimii oikein ja jännesauma jäntevöityy liikkeiden aikana, ei senttimääräisesti erkaumasta ole todennäköisesti mitään haittaa.

Olennaista olisi opetella aktivoimaan syvä tuki, jonka myötä vatsalihasten välinen jännesauma jäntevöityy ja sen myötä pystyy tekemään työnsä eli tukemaan keskivartaloa ja toiminaan voiman välittäjänä.

Syvän tuen aktivoinnissa olennaista on palleahengitys. Uloshengityksen aikana lantionpohjan lihaksisto nousee ylöspäin ja syvällä oleva poikittainen vatsalihas aktivoituu. Tämän seurauksena vatsa tiivistyy. Tätä mekanismia kannattaa hyödyntää, kun synnytyksen jälkeen aloittaa lantionpohjan ja syvän tuen harjoittelun.

Katso videolta kuinka voit harjoitella syvän tuen aktivoimista hengityksen avulla.

Tilaa myös ILMAINEN Lantionpohjan lempeä jumppa, jossa on lisää syvän tuen harjoitteita edesauttamaan palautumistasi.